تایتل قالب


۱ مطلب در ارديبهشت ۱۳۹۸ ثبت شده است
انرژی کندالینی چیست؟

انرژی کندالینی چیست؟


قویترین انرژی موجود در عالم فیزیکی است که برای بیدار ساختن و کنترل آن تمرینات زیاد و عبادات بی دریغ لازم است.کسانی که دوست دارند به دنیای ماورا قدم بگذارند و از تمامی علم این دنیا استفاده کنند پس با ما در ارتباط باشند.