تایتل قالب طراحی سایت سئو قالب بیان
آموزش اصولی و حرفه ای ماورا


۳ مطلب با کلمه‌ی کلیدی «آجنا» ثبت شده است
مبحث تسخیر اجنه

بحث تسخیرات جن

بنام خدا
همراهان گرامی درود بر شما
یکی از مباحث مهم در علوم غریبه بحث تسخیرات است.
احتمالا اکثر شما با این مباحث آشنایی دارید.اما ممکن است خیلی از دوستانی که این مطلب را مطالعه می کنند هیچ اطلاعی از این مقوله نداشته باشند.
بنابراین سعی می کنم با ساده ترین زبان این مطلب تخصصی را به شکلی عنوان کنم که همه عزیزان بتوانند در حد و اندازه خود بهره لازم را ببرند.
تسخیرات به معنای ساده، نفوذدر موجودات دیگر و به خدمت گرفتن آنهاست. حال این موجود میتواند انسان یا حیوان یا جن و بقیه موجودات ماورایی باشد.
اما این کلمه معنی دیگری هم دارد.
در علوم غریبه تسخیرات فقط منحصر به در خدمت گرفتن موجودات دیگر یا انسانهای دیگر نیست. بلکه ، معنی مهم تر آن نفوذ در ارکان وجودی خود و به تسخیر در آوردن ذهن و روح است.
مطلبی که امروز برای شما اماده کرده ام هر دو کارکرد این کلمه را در بر دارد و شما نظیر این مطالب را در جای دیگر هرگز نخواهید یافت.لذا توصیه می کنم تا می توانید این وبسایت بنده را بین دوستانتان تبلیغ کنید تا همگان از این مطالب استفاده کنند.


حس ششم چست؟

حس ششم درک اطلاعاتی است که از طریق حواس شناخته شده (لامسه ، بینایی ، شنوایی ، بویایی ، چشایی) قابل شناسایی نیست و با تجربه های قبلی درک نمیشود.


باز کردن چشم سوم

هر یک از چاکراها از لحاظ فیزیکی و متافیزیکی با بخشهای مختلف و عملکردهای متفاوتی از وجود انسان در ارتباط هستند. به عبارت دقیقتر، هر یک از چاکراهای اصلی با ساختار و عملکرد تمام کالبدهای هفتگانه انسان در ارتباط است. چشم سوم نیز با آناتومی و فیزیولوژیِ جسم و پاراآناتومی و پارافیزیولوژیِ روح و روان در ارتباط است. ارتباط آجنا با جسم فیزیکی را از نظر اهمیت میتوان به سه بخش تقسیم نمود


کسانی که دوست دارند به دنیای ماورا قدم بگذارند و از تمامی علم این دنیا استفاده کنند پس با ما در ارتباط باشند.